Groot assortiment topmerken. Voor iedere maat keuze genoeg!

U kunt uw bestellingen afhalen in onze winkels of laten bezorgen voor €6,95

Kom eens langs in onze winkel in Oudewater.

Algemene voorwaarden

Algemeen:

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen

en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Sacha Lingerie. 

Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
Tenzij Sacha Lingerie schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
Sacha Lingerie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit haar beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Sacha Lingerie deze voorwaarden willen wijzigen.

Een contract afsluiten:
Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Sacha Lingerie heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Sacha Lingerie niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Sacha Lingerie bevestigt de order van de klant per e-mail.

Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Sacha Lingerie zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.

De producten op onze website zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.

Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen op www.sachalingerie.nl.

Prijzen en kosten:
De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst op www.sachalingerie.nl. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.

De prijzen die zijn vermeld op www.sachalingerie.nl zijn exclusief leverings- en administratiekosten.

Sacha Lingerie is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

Uitvoering van orders:
Sacha Lingerie zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.

Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan Sacha Lingerie.

Sacha lingerie zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.

De aflevertermijn die op www.sachalingerie.nl staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

Sacha Lingerie levert haar produkten alleen in Nederland.

Recht om artikelen terug te sturen:
De klant heeft het recht een artikel  zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na aflevering terug te sturen naar Sacha Lingerie. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij/zij reeds betaald heeft voor de artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Sacha Lingerie de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.

Na ontvangst en controle van de artikelen door Sacha Lingerie wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening of  van de klant teruggestort.

Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Sacha Lingerie, worden niet vergoed.

Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels. In verband met hygiene moeten slips thuis worden gepast over de eigen slip heen en mogen deze alleen retour gestuurd worden mits zij nog voorzien zijn van alles wat er bij levering aanhangt.

Sacha Lingerie heeft ook produkten die in verband met hygiene niet terug gestuurd mogen worden, zoals aangegeven op www.sachalingerie.nl.

Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Sacha Lingerie worden geretourneerd voorzien van alle labels en in zijn origenele staat en verpakking zoals bij levering.

Sacha Lingerie heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Sacha Lingerie.

Foutieve aflevering:
Indien Sacha Lingerie een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit direct na ontvangst per e-mail voorzien van foto aan Sacha Lingerie  te laten weten. Sacha Lingerie zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

Overmacht:
Sacha Lingerie is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Sacha Lingerie valt.

Indien Sacha Lingerie niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Sacha Lingerie de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

Klachten:

Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.

Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, kunnen schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd:

 info@sachalingerie.nl.

In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Sacha Lingerie, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

Betaling:
De klant kan met iDeal betalen

Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de www.sachalingerie.nl.

Privacy:
Door een order te plaatsen, verleent de klant Sacha Lingerie het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Sacha Lingerie, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

De volledige tekst van het privacybeleid van Sacha Lingerie kan je lezen op de website.

Afwijkingen:
Sacha Lingerie kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

Bedrijfsinformatie:
Sacha Lingerie  is telefonisch te bereiken op nummer 0348-567400 van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 18.00, op zaterdag van 10.00 tot 16.00 of per e-mail op info@sachalingerie.nl..

Kortingscodes
Er kan per persoon slechts één kortingscode worden gebruikt. Sacha Lingerie heeft het recht orders te weigeren als er meerdere codes zijn gebruikt.

Sachalingerie.nl
Leeuweringerstraat 32
3441 AC OUDEWATER
Telefoonnummer: 0348-567400
Email: info@sachalingerie.nl
KVK nummer: 30178884
BTW nummer: NL175831919B01